• Οι αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με τη χρήση της κάνναβης: μια ποιοτική προσέγγιση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ζέκθι, Παολίνα; Ζερβάκη, Ελένη; Ρούσος, Ιωάννης-Ραφαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Σμυρνάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-12
    Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας ποιοτικής μελέτης που διερεύνησε τη στάση των φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου απέναντι στη χρήση κάνναβης. Για την ανάλυση των δεδομένων ...