• Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών στην Ελλάδα σήμερα και ο ρόλος των ΜΚΟ.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ζαράνη, Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου; Σιδέρη, Ιωάννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κούγιας, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-21
    Το θέμα της πτυχιακής εργασίας πραγματεύεται την ενδοοικογενειακή βία με θύματα τις γυναίκες καθώς και τον ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια προσπάθεια προσδιορισμού ...