• Σύνθεση πρωτότυπου μουσικού έργου για κιθάρα και ηλεκτροακουστικά μέσα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Ζαφειριάδης, Στέφανος
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζεδάκη, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-21
    Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η δημιουργία ενός πρωτότυπου μουσικού έργου για κιθάρα και ηλεκτροακουστικά μέσα. Στο θεωρητικό κείμενο παρουσιάζεται το γενικότερο ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο των αντίστοιχων ...