• Καρκίνος του μαστού κατά την κύηση και ο ρόλος του νοσηλευτή.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Γράσσου, Μαρία; Ζερβάκη, Γεωργία; Ρωμανάκη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-03
    Εισαγωγή: Ο καρκίνος του μαστού είναι ένα πολυδιάστατο θέμα και όταν υπάρχει και παράλληλη εγκυμοσύνη παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Αποτελεί το συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα για την γυναίκα και υπάρχουν διάφοροι ...