• Οι εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες σε ασθενείς με καρκίνο.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Ζερβουδάκη, Ευφροσύνη; Καλαντζή, Ελευθερία; Τσέρου, Βικτωρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Δροσίτης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-30
    ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το προσδόκιμο επιβίωσης, όπως και η ποιότητα ζωής, έχουν εντυπωσιακή άνοδο, εκτοξεύοντας παράλληλα τις δυνατότητες επιλογής εναλλακτικών και συμπληρωματικών μεθόδων θεραπείας (ΕΣΜΘ). ...