• Πολιτισμική και "δημιουργική" οικονομία.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Θεοφιλίδης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-21
    1. Σκοπός :Η διερεύνηση της ανάπτυξης πολιτισμικών ή δημιουργικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας, ως προσδιοριστικών παραγόντων ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσής της, δεδομένης της βελτίωσης της ιστορικής συνείδησης των ...