• Αναδρομική μελέτη ασθενών υπό αιμοκάθαρση σε ιδιωτικές μονάδες στην Ελλάδα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βενετικάκης, Γεώργιος; Θερκιαϊ, Φραντζέσκα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-03
    Η σημερινή έξαρση της νόσου, ίσως να προκαλείται από την αλλαγή της υποκείμενης παθογένειας της ΧΝΑ. Παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη αύξηση του πληθυσμού είναι η παγκόσμια γήρανση των πληθυσμών, η ...