• Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου κατοικίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Ιερωνυμάκης, Δημήτριος-Χαράλαμπος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοζυράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-18
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σύνταξη μελέτης ενεργειακής απόδοσης, για κτίριο χρήσης κατοικίας, η οποία και είναι υποχρεωτική βάση των προβλέψεων του νόμου 3661/2008. Η ως άνω μελέτη συντάσσεται σύμφωνα ...