• Εξαγωγές αγαθών στην πράξη.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Ιωαννίδης, Λουκάς
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-04
    Ο σκοπός μας με την εργασία αυτή είναι να δείξουμε τη σειρά των διαδικασιών που ακολουθούνται στην πράξη, ώστε οι Ελληνικές επιχειρήσεις να εξάγουν τα αγαθά τους, είτε στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), είτε σε ...