• Μοντελοποίηση & προσομοίωση ροής ρευστών σε αγωγούς.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μάλλιαρης, Αλέξανδρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Δημητρίου, Βασίλειος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-13
    Στην παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη σε έναν από τους πιο ανεπτυγμένους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας του μηχανικού είναι η Υπολογιστική Ρευστομηχανική. Πραγματεύεται ή μοντελοποίηση και προσομοίωση ροής ρευστών σε ...