• Η συμβολή του κλάδου των τυροκομικών προϊόντων στην οικονομική ανάπτυξη. Περίπτωση εφαρμογής στην Κρήτη.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Κουρμουλάκη, Μαρία; Μαθιουδάκη, Καλλιόπη
    Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-11
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης μας για αρκετά μεγάλο διάστημα και θεωρούμε ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος θα αποτελέσει πολύ σημαντικό εφαλτήριο για την μετέπειτα πορεία μας στον κλάδο. ...