• Παραγωγή μουσικού βίντεο κλιπ “Αερικό - Θανάσης Παπακωνσταντίνου Cover"

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Ξίπας, Τσαμπίκος; Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-25
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η δημιουργία ενός βίντεο κλιπ διασκευής ενός μουσικού κομματιού διάρκειας 4.50 λεπτών, με τίτλο “Αερικό - Θανάσης Παπακωνσταντίνου Cover”. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η δημιουργία ...