• Οι αντιλήψεις των φροντιστών για τη μεταφορά δυσάρεστων ειδήσεων διάγνωσης και θεραπείας στους ασθενείς.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Αλσώνας, Ιωάννης-Πέτρος; Μπέλλος, Ιωάννης; Παλούκη, Αντωνία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-30
    Εισαγωγή: Οι φροντιστές ασθενών με καρκίνο επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την αποκάλυψη της αλήθειας σε αυτούς. Η λήψη της απόφασης, ιδιαίτερα όταν αφορά σε δυσάρεστα νέα, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται ...