• Δίκτυο αισθητήρων για παρακολούθηση ατμοσφαιρικών συνθηκών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Ράλλης, Σπυρίδων
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-12
    Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων που έχει σαν στόχο τη μέτρηση και παρουσίαση περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς και συνθηκών ποιότητας ...