• Ψυχική υγεία: δομές ανοιχτής φροντίδας. Το πρότυπο «Clubhouse» στη Φινλανδία.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Κουτσουπάκη, Κωνσταντίνα; Ριζούλη, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-12
    Σκοπός της παρούσας ερευνητική εργασίας είναι η ανάδειξη του συστήματος ανοιχτών δομών ψυχικής υγείας της Φινλανδίας και συγκεκριμένα του μοντέλου του Clubhouse. Η μελέτη περιλαμβάνει δύο μέρη, το θεωρητικό και το ...