• Λογιστικό κύκλωμα διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων, Εφαρμογή.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Νεραντζούλη, Έλλη; Φάκας, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Αντώνογλου, Νεκταρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-09
    Στη σημερινή εποχή, υπάρχουν αλλαγές που καθορίζουν τον οικονομικό τομέα και που λαμβάνουν χώρα τόσο σε διεθνή όσο και σε εθνική βάση. Η γρήγορη εξέλιξη των διεθνών επενδύσεων σε συνδυασμό με το έντονα ανταγωνιστικό ...