• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και Συνθήκες Βασιλείας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Φαϊτάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-14
    Οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις των τελευταίων 100 χρόνων έκαναν επιτακτική την ανάγκη, σε παγκόσμια κλίμακα, της δημιουργίας ενός πλαισίου μέσα στο οποίο να δραστηριοποιούνται και να αναπτύσσονται ...