• Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδραστικού μουσικού ακούσματος σε VR, με την Unity3D.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Χαμηλός, Αντώνιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-09
    Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός παιχνιδιού όπου ο παίκτης πρέπει να αλληλεπιδράσει με ένα stream αντικειμένων που έρχονται καταπάνω του, στον ρυθμό ενός επιλεγμένου μουσικού ...