• Ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί λειτουργοί κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Αεγιόνα, Ντίνα; Μαριδάκη, Γεωργία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-02
    Σκοπός είναι να παρουσιαστούν τα ηθικά διλήμματα με τα οποία έρχονται συχνά αντιμέτωποι οι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Μεθοδολογία. Για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων ερωτημάτων ...