• Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Αλεβιζάκη, Μαρία; Γιακουμάκη, Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-09
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης μας για αρκετά μεγάλο διάστημα, και θεωρούμε ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος θα αποτελέσει πολύ σημαντικό εφαλτήριο στην μετέπειτα πορεία μας στον κλάδο. ...