• Διερεύνηση των επιπτώσεων της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην εγκυμοσύνη.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Αλεξανδράκη, Χρυσή; Βασιλείου, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-09
    ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές χρόνιες εκφυλιστικές αυτόνομες νευροπάθειες ενηλίκων. Είναι μια χρόνια νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος η οποία αναλύθηκε πριν από έναν αιώνα, ...