• Διάνοιξη γεώτρησης -άντληση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Αλεξανδράκης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-13
    Στόχος της παρούσας εργασίας είναι παρακολούθηση διάνοιξης γεώτρησης και στη συνέχεια η άντληση ύδατος. Η γεώτρηση του Στύλου πραγματοποιήθηκε από την Δημοτική Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων, με σκοπό τον εμπλουτισμό ...