• Η σύγχρονη νοσηλευτική εκπαίδευση με βάση την κλινική προσομοίωση – συστηματική ανασκόπηση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βαρουξάκης, Φίλιππος; Βούλγαρης, Δημοσθένης; Μπάλλιου, Ρίγκερτ
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-30
    Στην σύγχρονη εποχή, η ιατρική και νοσηλευτική εκπαίδευση, σε πνεύμα εκσυγχρονισμού, αποδίδει μεγαλύτερη έμφαση και αξία σε θέματα ασφάλειας και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών απ’ ότι παλαιότερα. Υπό το πρίσμα αυτό, αναζητήθηκαν ...