• Αποτύπωση των απόψεων και των γνώσεων των αιμοδοτών για τον κορονοïό.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Μπαρνιαδάκη, Μαρίνα-Νεφέλη; Σάνι, Κλέα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ψυχαράκης, Στυλιανός
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-15
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τις έννοιες αίμα, αιμοδοσία, μετάγγιση, αιμοδότης, προληπτικά μέτρα και ευθύνες του προσωπικού απέναντι στον αιμοδότη και τέλος κορονοïός και επιπτώσεις του στα αποθέματα αίματος. Ωστόσο ...