• Η χρήση των λογισμικών analytics στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Μπασιαδάκη, Χριστίνα; Τσουρής, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-15
    Η ψηφιακή επανάσταση έχει κλονίσει αυτά που πιστεύαμε στο παραδοσιακό μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, τι σημαίνει έρευνα μάρκετινγκ όταν οι εταιρείες μπορούν πια να παρακολουθούν κάθε κλικ της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του ...