• Στάσεις και αντιλήψεις του πληθυσμού για τη φιλοξενία των προσφύγων. Η περίπτωση της πόλης του Ηρακλείου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Κώτη, Αθηνά; Φασουλάκη, Πάτρα; Χαιρέτη, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Οικονόμου, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-04
    Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των κατοίκων του Ηρακλείου σε σχέση με τη φιλοξενία των προσφύγων στην πόλη, αλλά και γενικά την αντίληψή τους για το προσφυγικό ζήτημα ...