• Νοσηλευτική διαχείριση πολυτραυματία στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Μοναστηριώτη, Λενέτα; Χαλκίδου, Αγγελική; Χαλκίδου, Αναστασία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-14
    Εισαγωγή : Το τραύμα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες και παγκοσμίως, το οποίο απαιτεί πολλούς πόρους και πολύ χρόνο σε ένα τμήμα έκτακτης ανάγκης. Και φυσικά επηρεάζει τις ζωές, κυρίως νέων ...