• Νέες τάσεις στον τουρισμό.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Χαλβατζή, Παναγιώτα
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρακαδάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-24
    Ο τουρισμός είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο επικερδείς βιομηχανίες στην Ελλάδα. Παρά την οικονομική κρίση, ο τουριστικός τομέας ήταν από τους λίγους που κατόρθωσε να διατηρήσει την ανταγωνιστική του θέση στη χώρα. ...