• Μητέρες μετανάστριες - Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Δακανάλη, Αγγελική
    Επιβλέπων καθηγητής: Προκοπάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-07-28
    Η Ελλάδα διαχρονικά έχει αποτελέσει κυρίως χώρα προέλευσης μετανάστευσης με τεράστιο άνοιγμα προς την παγκόσμια κοινότητα. Παρά ταύτα, τα τελευταία σαράντα χρόνια έχει μετατραπεί σταδιακά σε χώρα υποδοχής μεγάλου κύματος ...