• Ο κορονοϊός SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Δακορώνια, Δέσποινα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίβελα, Ελευθερία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-08-31
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο “Ο κορονοϊός SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα” εξετάζει τον νέο κορονοϊό του Σοβαρού Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου Τύπου 2 (SARSCoV- 2) που αρχικά εμφανίστηκε στην πόλη Wuhan της Κίνας το ...