• Μέθοδοι και εργαλεία για την ανάπτυξη διαδικτυακού πλάνου μάρκετινγκ σε μικρομεσαίες εταιρείες & startups.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Δασκαλάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-07-18
    Οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να παραμένουν στάσιμοι, αλλά θα πρέπει να συνεχίζουν να είναι καινοτόμοι σε αυτά που προσφέρουν αλλά και όσον αφορά την δημιουργία ...