• Ελεγκτική και ελεγκτικά σκάνδαλα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Δασκαλάκης, Βασίλειος; Μήτσου, Αρχοντούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-24
    Οι λογιστικές απάτες στις μέρες μας είναι δεδομένο πως είναι ανυπέρβλητες από τον οποιονδήποτε. Παρ όλα αυτά η λήψη αυστηρών μέτρων μπορεί σε μεγάλο βαθμό να περιορίσει η ακόμα και να αποτρέψουν επίδοξους παραβάτες Η ...