• Η επίδραση του Covid-19 στην εκπαίδευση στις σχολές επιστημών υγείας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: ΓιασσεΪν, Ζάχρα; Φαρσαράκης, Μαρίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-25
    Εισαγωγή: Η ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση στις σχολές των επιστημών υγειάς μέσω την διαδικτυακής εξ αποστάσεως μάθησης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και ...