• Χρήση του γενετικού σχεδιασμού (Generative Design) στη σχεδιομελέτη μηχανολογικών εξαρτημάτων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Σφακιανάκης, Γεώργιος; Φιωτοδημητράκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ντιντάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-15
    Σκοπός της πτυχιακής εργασίας αυτής, είναι η εκμάθηση ενός νέου εργαλείου σχεδιασμού, το Γενετικό σχεδιασμό (Generative Design). Generative design είναι μία από τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης νέων προϊόντων ή βελτιστοποίησης ...