• Συσχέτιση άγχους και διατροφής σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ηλικίας 30-60 ετών στη Χίο.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Γαλανού, Λεμονιά
    Επιβλέπων καθηγητής: Χαρωνιτάκη, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-30
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αξιολόγηση των διατροφικών γνώσεων για τον σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και των επιπέδων άγχους σε ενήλικες διαβητικούς ασθενείς τύπου 1 ηλικίας 30 – 60 ετών στη Χίο. Στην έρευνα ...