• Σχεδιασμός μελέτη και κατασκευή παράλληλου ρομπότ τύπου δέλτα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Γαλερός, Μιχαήλ; Παπαδόπουλος, Γεώργιος; Σπαθαράκης, Ευάγγελος-Γεώργιος; Papadopoulos, Georgios; Spatharakis, Evangelos-Georgios
    Επιβλέπων καθηγητής: Καββουσανός, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-07
    Στην παρούσα πτυχιακή γίνετε η μελέτη ενός παράλληλου ρομπότ τύπου δέλτα, που στόχο έχει την τρισδιάστατη μοντελοποίηση και έπειτα την κατασκευή του ρομπότ. Ζητούμενο της κατασκευής ορίστηκε η ωφέλιμη διαδρομή καθ ύψος να ...