• Σχεδιομελέτη και κατασκευή εξωθητήρα πολλαπλών υλικών για 3Δ εκτύπωση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Κόκκοτας, Κωνσταντίνος; Ιωάννου, Δηήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαραβελάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-13
    Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρετε στο τι είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση και ποια είναι η ιστορία της μέχρι σήμερα. Υστέρα αναλύθηκαν η τεχνολογίες της τρισδιάστατης εκτυπώσεις. Στην συνεχεία παρουσιάζονται διαφορετικών ειδών ...