• Διαταραχές ύπνου στα παιδιά - Αιτίες και μέθοδοι αντιμετώπισης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Ζούζουλα, Ελευθερία; Κάζα, Θεοδώρα; Καλακώνα, Νικολίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-02
    Εισαγωγή:Οι διαταραχές ύπνου αποτελούν ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο στους ενήλικες αλλά και στα παιδιά.Ο ύπνος έχει κύριο ρόλο για την διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού.Οι διαταραχές ύπνου έχουν συνδεθεί ...