• Αξιολόγηση κομπόστ λυματολάσπης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Κουρούμπαλης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-30
    Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογηθεί εδαφοβελτιωτικό υλικό τύπου κόμποστ με τη προσθήκη λυματολάσπης και να εφαρμοστεί σε νεαρά δενδρύλλια ελιάς που έχουν εγκατασταθεί σε γλάστρες. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν ...