• Μελέτη recommender system και ανάπτυξη mobile-app με προτεινόμενους προορισμούς βασισμένο σε δεδομένα gps.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Κουρτίδου, Ιωάννα Χριστίνα; Κωνσταντινομανωλάκης, Σταύρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-26
    Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα συστήματα συστάσεων (Recommender Systems), στην σύγχρονη εποχή που ζούμε είναι σημαντικά για την καθημερινότητα μας, καθώς πολύ εύκολα μπορούμε να εμπιστευτούμε διάφορες γνώμες άλλων ανθρώπων ...