• Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η επιχειρηματικότητα - Η περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Δραγάζης, Σταύρος; Μαϊστρέλης, Στυλιανός
    Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-03
    Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες και γενικά στον τομέα της πληροφορικής έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και έχουν οδηγήσει σε καινοτομίες σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής και εργασίας. Το ...