• Αξιολόγηση του πεδίου ροής στο χώρο δοκιμών της αεροσήραγγας του Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας του ΕΛΜΕΠΑ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Παχάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κονταξάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-03
  Στη παρούσα πτυχιακή εργασία, γίνεται προσέγγιση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πεδίου ροής της αεροσήραγγας, του Εργαστηρίου αιολικής ενέργειας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και να διερευνηθούν οι πιθανές απαραίτητες βελτιώσεις, προκειμένου ...
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ειδικούς νοσοκομειακούς χώρους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Παχάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σιδεράκης, Κυριάκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-04
  Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως στόχο να αποτελέσει μια αρχική προσέγγιση στις απαιτήσεις και πρότυπα των ηλεκτρολογικών σε εγκαταστάσεις σχετιζόμενες με την υγεία. Να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους σχεδιαστές, μελετητές, ...