• Μελέτη Φ-Β εγκατάστασης - Net Metering.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Παλληκαράκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-22
    Η εργασία αυτή συντάχθηκε με σκοπό την επισκόπηση της διαδικασίας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών υπό το καθεστώς του Net Metering στην Ελλάδα. Η επιλογή του Net Metering προτιμάται από χιλιάδες ανθρώπους, καθώς μετά την δραματική ...