• Ο επιπολασμός των νοσοκομειακών λοιμώξεων κλινικών παθολογικού τομέα σε δυο νοσοκομεία της Ελλάδος.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Νικηφόρου, Άρτεμις; Παμπούκογλου, Δήμητρα-Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρουμπελάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-06
    Είναι γνωστό και αναγνωρισμένο, ότι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις προκαλούν παράταση νοσηλείας, αυξημένο κόστος νοσηλείας και κάποιες από αυτές αυξημένη θνησιμότητα. Επιπλέον η εμφάνιση και εξάπλωση της μικροβιακής ...