• Πτώσεις, κατάγματα ισχίου σε ηλικιωμένους.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Λάμπρου, Θεόδωρος; Ράπο, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκη, Ζαχαρένια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-21
    Οι πτώσεις των ηλικιωμένων αποτελούν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας από πολλές απόψεις, από άποψη νοσηρότητας, κόστους αντιμετώπισης και θνησιμότητας. Αρχικά η πτώση θεωρείτε το γεγονός κατά το οποίο ένα άτομο βρίσκεται ...