• Τα νέα εργαλεία νομισματικής πολιτικής μετά την κρίση του 2008.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Πλαϊτη, Αναστασία; Ρενιέρη, Δέσποινα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κυρίκος, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-10
    Σκοπός: Η παρουσίαση των νέων εργαλείων μη-συμβατικής νομισματικής πολιτικής: α) Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης, β) Αρνητικά Επιτόκια, και γ) Επικοινωνιακή Καθοδήγηση από τις Κεντρικές Τράπεζες και η διερεύνηση της ...