• Ο εθισμός της χρήσης του διαδικτύου και οι επιπτώσεις στην ψυχοσύνθεση του ατόμου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Μπρόκου, Εργίνα; Ριτσάτου, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μιχελή, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-14
    Η παρούσα ερευνητική εργασία αναφέρεται στον εθισμό της χρήσης του διαδικτύου και στις επιπτώσεις του στην ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου. Σημαντικό στοιχείο αναφοράς στην υπάρχουσα εργασία είναι ο ρόλος της Κοινωνικής ...