• Ιατρική ατζέντα σε Android.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Κριτσωτάκης, Νικόλαος; Ριτζάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-09
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι βασισμένη σε εφαρμογή που λειτουργεί σε περιβάλλον Android. Η προγραμματιστική γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της, είναι η Kotlin. Ο βασικός σκοπός που οραματίστηκε η συγκεκριμένη ...