• Πρόληψη καρδιαγγειακού κινδύνου στην παιδική ηλικία.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Εικοσιπεντάκη, Μαρία; Κούρτη, Χριστιάνα; Ριζοπούλου, Χριστίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-22
    Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν μείζον πρόβλημα υγείας που είναι μια από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Η καρδιαγγειακή πρόληψη από την παιδική ηλικία κατέχει ουσιαστικό ρόλο στην υγιή ...