• Ψυχογενής ανορεξία: αιτιοπαθογένεια, θεραπεία και νοσηλευτική προσέγγιση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Ταμπακάκη, Αριάδνη-Κωνσταντίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Καρτσωνάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-04
    Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να οριστεί η κατάσταση της ψυχογενούς ανορεξίας, να προσδιοριστεί εννοιολογικά και να υπάρξει στη συνέχεια αριθμητική παρουσίαση του φαινομένου, αλλά και μια γενικότερη οπτική το τι ισχύει ...